commissaris van de Koning

  

 

Klachten en bemiddelingen

 

 

 

 

 

LEES VERDERInwoners of instanties richten zich soms tot de commissaris met een verzoek om hulp of bemiddeling. Meestal gaat het daarbij om een conflict met een overheidsinstantie. De commissaris heeft in de regel niet zelf de bevoegdheden om een oplossing te bieden. Vaak wordt doorverwezen naar een instantie die wel concreet kan bijdragen. In ieder geval wordt elk verzoek behandeld en beantwoord.  

 

In 2018 zijn 19 verzoeken om hulp of bemiddeling ontvangen en beantwoord.  

 

In 2018 zijn in het kader van artikel 81 van de Participatiewet vier verzoeken ontvangen voor een voorziening ‘onverwijlde’ bijstand uit de Participatiewet. Op basis van dit wetsartikel kan iemand bij de voorzitter van Gedeputeerde Staten om een voorlopige voorziening vragen, wanneer het bevoegd gezag (burgemeester en wethouders) in gebreke blijft bij het toekennen van een voorschot bij een ingediende aanvraag om toekenning van algemene bijstand.


Overzicht verzoeken

Verzoeken om voorlopige voorziening WWB art. 81

4

Verzoeken om bemiddeling/klachten van burgers

19

voorwoord_5

Jaarverslag 2015 commissaris van de Koning Utrecht - Verzoeken, bemiddelingen, klachten

26/27
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...