commissaris van de Koning


 

 

 

Prins Bernhard Cultuurfonds


"In 2018 heeft onze regionale afdeling 238 aanvragen voor een financiële bijdrage toegekend ter behoud van cultuur en natuur in de provincie."

 

 

LEES VERDER


De commissaris van de Koning is voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht. In 2018 zijn er 238 aanvragen toegekend voor een totaalbedrag van €637.532. Er zijn projecten gehonoreerd uit allerlei disciplines: muziek, theater, film/documentaire, beeldende kunst, natuur en meer. Een deel van de bestedingen werd mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit verschillende Fondsen op Naam die in beheer zijn van de afdeling Utrecht.

Advies op Maat

Een samenwerkingsproject tussen het Cultuurfonds, de provincie Utrecht en de SESAM Academie. Dertien deelnemers gingen samen met een adviseur aan de slag met een organisatievraagstuk. De drie winnaars ontvingen een cheque.

 

Anjeractie

De collectanten haalden dit jaar €77.348 op in het kader van de 73e Anjeractie. De helft hiervan gaat rechtstreeks naar de verenigingskas van de collecterende verenigingen. De andere helft wordt besteed aan cultuur- en natuurbehoud in de provincie. Dit jaar werd bij de collecte voor het eerst geëxperimenteerd met pinbetalingen.

 

Crowdfunding 

Ook in 2018 zijn, in samenwerking met crowdfundingplatform Voordekunst, workshops georganiseerd om aanvragers te helpen bij het vinden van alternatieve financieringsmethoden voor hun projecten.

 

KIEM

Het Prins Bernhard Cultuurfonds, Elise Mathilde Fonds en K.F. Hein Fonds hebben het afgelopen jaar de krachten gebundeld voor een gezamenlijke natuurregeling: KIEM. Met deze regeling wordt het voor stichtingen en verenigingen mogelijk om in één beknopte aanvraag bij alledrie de fondsen een bijdrage aan te vragen voor projecten op het werkterrein natuur.

voorwoord_5

Jaarverslag 2018 commissaris van de Koning Utrecht - Prins Bernhard Cultuurfonds

23/27
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...