commissaris van de Koning

   Nevenfuncties

        cvdK Utrecht 2018

             'Uit hoofde van het ambt en op persoonlijke titel'

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ik zet mij onder meer in voor het behoud van de molens in onze provincie.

LEES VERDERNevenfuncties 2018

 

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Beheersstichting Huis Doorn
 • Voorzitter Raad van Toezicht Utrechts Landschap
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting De Utrechtse Molens
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Kasteel Loenersloot
 • Lid Raad van Advies Slot Zuylen
 • Adviseur van het bestuur van het IPO
 • Beschermheer Stichting Utrechtse Kastelen

 

Nevenfuncties op persoonlijke titel

 • Voorzitter Raad van Toezicht 'De Stilte' Dansgezelschap te Breda (onbezoldigd)
 • Lid Stichtingsbestuur Universiteit Tilburg (bezoldigd)
 • Lid Raad van Commissarissen Brabanthallen 's-Hertogenbosch (bezoldigd)
 • Lid commissie integriteit VVD (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Koninklijke Defensiemusea (onbezoldigd)

 

Comités van Aanbeveling (naamsverbintenis)

 • Het Curatorium van Stichting Kamp Vught (persoonlijke titel, permanent)
 • Het St. Antonius Onderzoeksfonds (permanent)
 • AEGEE-Utrecht (permanent)
 • SIB-Utrecht (permanent)
 • De Stichting Schuilplaatsverleners (permanent)
 • Het Nationaal Waterliniemuseum (permanent)
 • Bevrijdingsfestival Utrecht (permanent)
 • Stichting Vrienden Museum Speelklok (permanent)
 • Stichting Internationaal Lied Festival Zeist (permanent)
 • Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort (permanent)
 • Stichting Veteranen Lopikerwaard (permanent)
 • Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk (permanent)
 • Stichting Hollandse Haringpartij (permanent)
 • Stichting Zeister Muziekdagen (permanent)
 • Jubileumboek Utrechtse studentenleven sinds 1945
 • Utrechtsche Studenten Almanak 2019, C.R.U.S.A.
 • 96ste Almanak der U.V.S.V./N.V.V.S.U.
 • XXIVste Lustrumcommissie der U.V.S.V./N.V.V.S.U.
voorwoord_5

Jaarverslag 2015 commissaris van de Koning Utrecht - Nevenfuncties cvdK

27/27
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...