commissaris van de Koning

 

 

 

Gemeente-
bezoeken

'Zien en ervaren waar het in beleid en bestuur werkelijk om gaat’

LEES VERDERGemeentebezoeken

Eenmaal in de twee jaar bezoekt de commissaris van de Koning alle gemeenten in de provincie.   

 

Het programma van deze bezoeken bestaat uit een gesprek met de burgemeester, gevolgd door een gesprek met het college van burgemeester en wethouders. Daarna volgt een bezoek aan een instelling of bedrijf en in sommige gevallen een gebied. Gemeenten kunnen daar zelf een voorstel voor doen. Het bezoek kan bijvoorbeeld in het teken staan van iets wat aandacht behoeft, of iets waar de gemeente juist trots op is. Ter afsluiting van een gemeentebezoek vindt een informeel samenzijn plaats met de volksvertegenwoordigers. Raadsleden en Statenleden wisselen hier ervaringen uit en de burgemeester en de commissaris kijken kort terug op het verloop van het gemeentebezoek. De verscheidenheid in de bezoeken en het vaak open karakter van de bestuurlijke gesprekken, maken deze gemeentebezoeken een wezenlijk onderdeel van mijn rijkstaken.

voorwoord_5

Jaarverslag 2018 commissaris van de Koning Utrecht - Gemeentebezoeken

10/27
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...