commissaris van de Koning

Inhoudsopgave


Voorwoord

commissaris van de Koning W.I.I. van BeekTaken commissaris van de Koning 

Voorzitter Provinciale Staten en voorzitter Gedeputeerde staten,
portefeuille, rijkstakenAgenda van de cvdK  januari en februari

Een greep uit mijn agendaPortefeuille 

Wat zit er in mijn portefeuille

 Vijfheerenlanden 

Onze nieuwe gemeente sinds januari 2019

 Agenda van de cvdK maart en april

Een greep uit mijn agenda

 Gemeentebezoeken 

Werkbezoeken cvdK aan gemeenten in 2018Paushuizelezing 2018

(Jeroen Dijsselbloem)

 Burgemeestersaangelegenheden 

Benoemingen, waarnemingen, klankbord, beleidAgenda van de cvdK mei en juni

Een greep uit mijn agenda

 Openbare Orde en Veiligheid 

Een overzicht van vraagstukken en maatregelenIntegriteit

Het integriteitsbeleid binnen de provincie

 Agenda van de cvdK juli en augustus

Een greep uit mijn agenda

 Weerbaar openbaar bestuur

 

 Zakboek statenleden 

Aanbieding zakboek

 Agenda van de cvdK september en oktober

Een greep uit mijn agenda

 Koninklijke bezoeken, Ko's en Predicaten

Overzicht bezoeken en onderscheidingen

 Herdenkingen en kransleggingen 

Een overzicht van van 2018

 Prins Bernhard Cultuurfonds 

Voorzitter uit hoofde van het ambt

 Agenda van de cvdK november en december

Een greep uit mijn agenda

 Felicitaties en Jubilea 

Een overzicht van huwelijksjubilea en bijzondere verjaardagenKlachtenen bemiddeling 

Een overzicht van diverse verzoekenNevenfuncties cvdK 

Uit hoofde van het ambt en op persoonlijke titel

voorwoord_5

inhoudsopgave

2/27
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...