Commissaris van de koning

 

 

 

 

 

 

 

Portefeuille

 

 

 

 

 

 

 

LEES VERDERPortefeuille

De portefeuille van de commissaris bestaat uit de algemene coördinatie van beleid, de Awb-adviescommissie en juridische zaken, Wet Bibob (screening op criminele antecedenten bij vergunningverlening), georganiseerde ondermijnende criminaliteit, coördinatie interbestuurlijk toezicht, coördinatie internationale (handels)missies en provinciale risicokaart. Bovendien houdt hij toezicht op de bestuurlijke samenwerking in de crisisbeheersing. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de bestuurlijke integriteit en voor de correcte afhandeling van klachten.  

 

De commissaris van de Koning adviseert over Koninklijke onderscheidingen en aangelegenheden van het Koninklijk Huis. Hij begeleidt de leden van het Koninklijk Huis wanneer zij een werkbezoek aan de provincie brengen.

voorwoord_5

Portefeuille cvdK

7/27
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...