commissaris van de Koning

 

 

Paushuizelezing

Door de heer (Jeroen) Dijsselbloem

 

LEES VERDER


 

Paushuizelezing 2018 Jeroen Dijsselbloem

Onder de titel: ‘Europese uitdagingen, het belang van sterke instituties!’ sprak Jeroen Dijsselbloem, oud-minister van Financiën en voormalig voorzitter van de Eurogroep, op dinsdag 13 november 2018 de zesde Paushuizelezing uit. Met deze succesvolle lezing hebben we ook de Europese dimensie aan de reeks Paushuizelezingen kunnen toevoegen. Hopelijk wordt zijn signaal over het belang van sterke instituties en de kwaliteit van bestuur breed gehoord.  

 

Dijsselbloem constateert dat het gezag van instituties onder druk staat. Zij worden steeds vaker gepolitiseerd, bijvoorbeeld door inhoudelijke bemoeienis, politieke verdachtmakingen en druk op benoemingsprocessen. Het belang van onafhankelijke instituties is groter dan ooit; instituties die zich onttrekken aan politieke druk en die binnen hun mandaat steeds het publieke belang voorop stellen.  

 

Dijsselbloem is ervan overtuigd dat kwaliteit van bestuur cruciaal is voor toekomstige welvaart en het welzijn van onze inwoners: “Op basis van mijn ervaringen in Europa, maar ook daarbuiten, heb ik gezien welk verschil ‘good governance’ maakt. Het gaat om principes als de scheiding der machten, het gescheiden houden van privaat en publiek belang, rolvastheid en onafhankelijkheid waar onafhankelijkheid is vereist. Onafhankelijk begrotingstoezicht, toezicht op de financiële sector, een onafhankelijke rechterlijke macht en gerespecteerde adviesorganen voor de regering maken een groot verschil in hoe landen er qua welvaart voor staan.”  

 

Na zijn boeiende lezing nam Dijsselbloem uitgebreid de tijd om vragen te beantwoorden waarbij hij zijn visie gaf op de verschillende Europese actualiteiten.

voorwoord_5

Paushuizelezing

11/27
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...