commissaris van de Koning

 

 

 

 

 

 

 

Taken

commissaris van de Koning

 

LEES VERDERProvincietaken

De taken van de commissaris van de Koning staan beschreven in de Provinciewet en de Ambtsinstructie commissaris van de Koning

 

De commissaris van de Koning is voorzitter van Provinciale Staten; zij vertegenwoordigen de -inwoners van de provincie. De commissaris is ook voorzitter en lid van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie. Hij ziet toe op de ontwikkeling en de kwaliteit van het bestuurlijke proces binnen de provincie. Voor deze taken legt hij verantwoording af aan Provinciale Staten.

 

Rijkstaken

De portefeuille van de commissaris bestaat uit de algemene coördinatie van beleid, de Awb-adviescommissie en juridische zaken, Wet Bibob (screening op criminele antecedenten bij vergunningverlening), georganiseerde ondermijnende criminaliteit, coördinatie interbestuurlijk toezicht, coördinatie internationale (handels)missies en provinciale risicokaart. Bovendien houdt hij toezicht op de bestuurlijke samenwerking in de crisisbeheersing. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de bestuurlijke integriteit en voor de correcte afhandeling van klachten.  

 

De commissaris van de Koning adviseert over Koninklijke Onderscheidingen en aangelegenheden van het Koninklijk Huis. Hij begeleidt de leden van het Koninklijk Huis wanneer zij een werkbezoek aan de provincie brengen.

 

voorwoord_5

Jaarverslag 2018 commissaris van de Koning Utrecht - Taken commissaris van de Koning

4/27
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...