commissaris van de Koning

 

 

Verzoeken, bemiddelingen en klachten

 
Persoonlijk aanspreekpunt

LEES VERDERJaarlijks ontvang ik verzoeken om hulp of bemiddeling van burgers die in veel gevallen nergens anders meer terecht kunnen.

 

Inwoners van de provincie Utrecht wenden zich soms tot de commissaris van de Koning met een verzoek om hulp of bemiddeling. Omdat ik vaak niet over de bevoegdheden beschik om concreet te helpen, verwijs ik in veel gevallen door naar een instantie die de aanvragers tastbaar van dienst kan zijn. Mensen die een beroep op mij doen, kunnen echter altijd op een persoonlijk antwoord rekenen.

 

In 2017 heb ik 21 verzoeken om hulp of bemiddeling ontvangen en beantwoord.  

 

Een aparte categorie vormen de verzoeken om een voorziening ‘onverwijlde’ bijstand uit de Participatiewet. Op grond van artikel 81 van de Participatiewet kan iemand bij de voorzitter van Gedeputeerde Staten om een voorlopige voorziening vragen wanneer die persoon een aanvraag om toekenning van algemene bijstand bij het bevoegd gezag (burgemeester en wethouders) heeft ingediend en dit gezag in gebreke blijft bij het toekennen van een voorschot.

 

In 2017 heb ik 2 van dit soort verzoeken ontvangen en behandeld. Dit is weinig in vergelijking met voorgaande jaren, aangezien het gemiddelde op circa 7 gevallen per jaar ligt.


Overzicht verzoeken

Verzoeken om voorlopige voorziening WWB art. 81

2

Verzoeken om bemiddeling/klachten van burgers

21

Verzoeken om ondersteuning project of toesturen gegevens

10

voorwoord_5

Jaarverslag 2017 commissaris van de Koning Utrecht - Verzoeken, bemiddelingen, klachten

16/19
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...