commissaris van de Koning

Georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Werken aan een weerbare samenleving 

LEES VERDERGeorganiseerde ondermijnende criminaliteit

Georganiseerde ondermijnende criminaliteit is een grote sector van miljarden aan illegale economische activiteit, waar verschillende overheden in alle provincies, in meer of mindere mate, mee te maken krijgen.

 

Onderzoek van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur bevestigt dat een brede en geïntegreerde aanpak de beste benadering is om georganiseerde ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Dit houdt in dat, naast de klassiek justitiële benadering, vooral ook gewerkt moet worden om de weerbaarheid van de samenleving in al zijn geledingen te vergroten.

 

Ik vraag in het Utrechtse aandacht voor dit onderwerp in onze regio, onder meer bij justitie, politie en de burgemeesters. Ook in onze provincie is sprake van een geïntegreerde aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Alle gemeenten en ook de provincie zijn aangesloten bij het Regionaal lnformatie en Expertisecentrum (RIEC) Midden-Nederland. Bij het RIEC zijn veel andere instanties aangesloten, zoals de politie, het OM, de belastingdienst, de FIOD en de waterschappen. Binnen het RIEC kan onder voorwaarden informatie worden gedeeld, wanneer sprake is van een vermoeden van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Daardoor kunnen onder meer strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak op elkaar worden afgestemd.

 

Daarnaast brengt het RIEC Midden-Nederland, op verzoek van de Utrechtse gemeenten, met zogenaamde ondermijningsbeelden, in kaart waar een gemeente kwetsbaar is voor georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Het is de bedoeling dat halverwege 2018 voor alle gemeenten een ondermijningsbeeld beschikbaar is. Ik heb het RIEC gevraagd om daarna ook een integraal ondermijningsbeeld voor de hele regio samen te stellen.

 

Voor gemeenten, maar ook voor de provincie, zal het in 2018 een opgave zijn om in het bestuur en in de ambtelijke organisatie voldoende ogen en oren te organiseren in het bestrijden en de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Ook zullen daarbij maatschappelijke organisaties, zoals ondernemersverenigingen, notarissen, makelaars en bijvoorbeeld woningcorporaties moeten worden betrokken. Daarnaast zal het een uitdaging zijn om ondermijnende criminaliteit in vakantie- en recreatieparken provinciebreed in beeld te krijgen en zal ook aandacht moeten zijn voor eenduidige toezicht en handhaving in het buitengebied.

voorwoord_5

Ondermijnende criminaliteit

9/19
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...