commissaris van de Koning

   

 

  Nevenfuncties

     cvdK Utrecht 2017

        'Uit hoofde van het ambt en op persoonlijke titel'

 

 

LEES VERDER 

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

·         Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht

·         Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Beheersstichting Huis Doorn

·         Voorzitter Raad van Toezicht Utrechts Landschap

·         Voorzitter Raad van Toezicht Stichting De Utrechtse Molens

·         Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Kasteel Loenersloot

·         Lid Raad van Advies Stichting Slot Zuylen

·         Adviseur van het bestuur van het Interprovinciaal Overleg (IPO)

 

Nevenfuncties op persoonlijke titel   

·         Voorzitter Raad van Toezicht 'De Stilte', dansgezelschap te Breda (onbezoldigd)

·         Lid Stichtingsbestuur Tilburg University (bezoldigd)

·         Lid Raad van Commissarissen van Brabanthallen 's-Hertogenbosch (bezoldigd)

·         Lid commissie integriteit VVD (onbezoldigd)

·         Lid Raad van Toezicht Koninklijke Defensiemusea (onbezoldigd)

 

Comités van Aanbeveling (naamsverbintenis)

·         Het Curatorium van Stichting Kamp Vught

·         Het St. Antonius Onderzoeksfonds

·         AEGEE-Utrecht

·         SIB-Utrecht

·         De Stichting Schuilplaatsverleners

·         Het Nationaal Waterliniemuseum

·         Bevrijdingsfestival Utrecht

·         Stichting Museumhavenfonds Spakenburg

·         Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort

·         Stichting Utrechtse Kastelen

·         Stichting Vrienden Museum Speelklok

·         Internationaal Liedfestival Zeist

·         Stichting Zeister Muziekdagen

·         Stichting Veteranen Lopikerwaard

·         Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk

·         Stichting Hollandse Haringpartij

·         Internationale Glaskunstbeurs te Leerdam

·         Utrechtsche Studenten Almanak

·         Jubileumboek Het Utrechtse studentenleven 1945 - heden

·         Landelijk Notarieel Studentencongres Utrecht 2018

·         Stichting Lustrumopera 2018 Utrechtsch Studenten Concert

·         Jubileumviering 250 jaar Evangelische Broedergemeente

Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht

voorwoord_5

Jaarverslag 2015 commissaris van de Koning Utrecht - Nevenfuncties cvdK

19/19
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...