commissaris van de Koning

Koninklijke onderscheidingen

 

en Predicaten

 
Bijzondere waardering voor bijzondere verdiensten

LEES VERDERKoninklijke onderscheidingen 

In de provincie Utrecht ontvingen in 2017 in totaal 305 mensen een lintje, 32 meer dan in 2016. Deze toename had vooral te maken met een groter aantal voorstellen voor de Algemene Gelegenheid (Lintjesregen), waar 28 meer aanvragen voor zijn binnengekomen. 246 personen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, 46 personen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 11 personen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau en twee personen tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 68 procent van de Koninklijke onderscheidingen werd in 2017 uitgereikt aan een man, 32 procent aan een vrouw. Dit percentage ligt al enkele jaren op een vrijwel gelijk niveau.  

 

Doorgaans is het de burgemeester die de onderscheiding uitreikt aan de decorandus. Een enkele keer is deze eer aan de commissaris van de Koning, bijvoorbeeld als het gaat om een burgemeester. In 2017 heb ik zelf echter geen Koninklijke onderscheiding uitgereikt.  

 

Nederland kent twee civiele orden: de Orde van Oranje-Nassau, voor bijzondere verdiensten voor de samenleving en de Orde van de Nederlandse Leeuw, voor bijzondere prestaties, bijzonder talent of uitzonderlijke verdiensten voor Nederland. De Orde van Oranje-Nassau telt zes graden. De meeste gedecoreerden worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, zoals de vele vrijwilligers die zich onvermoeibaar inzetten binnen allerlei verenigingen en organisaties.

 

Predicaten

De predicaten ‘Koninklijk’ en ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ worden uitgereikt aan organisaties die in Nederland op landelijk of regionaal niveau een vooraanstaande plaats innemen. De Koninklijke Erepenning symboliseert het respect en de waardering van de Koning voor de bijzondere verdiensten van de ontvanger.

 

Bij aanvragen voor bestendiging van predicaten – na 25 jaar – en aanvragen voor een Koninklijke Erepenning heb ik uit hoofde van mijn ambt een adviserende rol.

 

In 2017 ontving ik vijf nieuwe aanvragen voor het predicaat ‘Koninklijk’. Twee aanvragen werden afgewezen, de firma Rijnja Repro BV uit Utrecht kreeg het predicaat toegekend. De resterende twee aanvragen zullen in 2018 worden afgerond. Daarnaast werd van vijf organisaties het predicaat in 2017 voor 25 jaar bestendigd. Het betrof de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen, de Koninklijke Rederijkerskamer Jan  van Beers en de Koninklijke TNT Post Brassband te Utrecht, Koninklijke Horeca Nederland te Woerden en Koninklijke Saint-Gobain Glass Nederland NV te Amersfoort.

 

Ook kwamen er afgelopen jaar twee nieuwe aanvragen voor het predicaat ‘Hofleverancier’ binnen. De firma Elberse Orgelmakers uit Soest mocht het predicaat in ontvangst nemen, de andere aanvraag is nog in behandeling. Voor de bestendiging van het predicaat ‘Hofleverancier’ kwamen in 2017 drie aanvragen binnen, die inmiddels alle zijn gehonoreerd. Het betrof de firma Van Hengstum BV te Soest en Kunsthandel Schoonheim BV en Broekman De Rode Winkel Holding BV te Utrecht.

voorwoord_5

Jaarverslag 2017 commissaris van de Koning Utrecht - O=Koninklijke onderscheidingen en predicaten

15/19
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...