commissaris van de Koning


 

 

Inhoudsopgave


Voorwoord

commissaris van de Koning, Willibrord van BeekTaken commissaris van de Koning 

Voorzitter Provinciale Staten en voorzitter Gedeputeerde staten,
portefeuille, rijkstaken100 jaar De Stijl                                       

De kracht om een nieuwe visie te omarmen                                   

 Integriteit 

voor een integer openbaar bestuur

 Paushuizelezing

Economische kansen en uitdagingen voor Utrecht

 Burgemeestersaangelegenheden 

Benoemingen, waarnemingen, klankbord, beleidOndermijnende criminaliteit

Werken aan een weerbare samenleving

 Ontvangst ambassadeurs

Corps diplomatique leert de regio kennen

 Werkbezoeken aan gemeenten en bedrijven 

voeling houden met de werkvloerOpenbare Orde en Veiligheid 

Een goede voorbereiding is het halve werkStreekbezoek ZM en HM Het Eemland

foto's van het streekbezoek op 24 oktober 2017

 Overige bezoeken Koninklijk Huis 

Overzicht koninklijke bezoeken 2017Koninklijke onderscheidingen en Predicaten

Bijzondere waardering voor bijzondere verdienstenVerzoeken, bemiddelingen, klachten 

Persoonlijk aanspreekpuntFelicitaties en Jubilea 

Een overzicht van huwelijksjubilea en bijzondere verjaardagenAgenda van de cvdK 

Een greep uit mijn agendaNevenfuncties cvdK 

Uit hoofde van het ambt en op persoonlijke titel

voorwoord_5

Inhoudsopgave

2/19
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...