commissaris van de Koning

 

 

Paushuizelezing

Door de heer (Wiebe) Draijer; 'Economische kansen en uitdagingen voor Utrecht'

 

LEES VERDER 

Paushuizelezing 2017

Op dinsdag 14 november 2017 heeft de heer Draijer, Voorzitter van de groepsdirectie van de Rabobank, de Paushuizelezing uitgesproken. Deze vijfde en goed bezochte lezing had als titel: Samen de Stichtse regio vitaal en sterk maken.  

 

Utrecht en de Rabobank delen van oudsher een bijzondere band die teruggaat tot 1898, toen de Coöperatieve Centrale Raiffeisen Bank zich als centraal ondersteuningspunt voor een coöperatieve groep decentrale, lokale banken in Utrecht vestigde. In 2011 werd aan de Croeselaan in Utrecht het nieuwe hoofdkantoor van de Rabobank geopend, de opvallende Rabotoren (in de volksmond ook wel: de Verrekijker). Zijdelings refererend aan deze benaming werd de heer Draijer gevraagd te reflecteren op de economische kansen en uitdagingen voor de regio Utrecht.

 

In zijn lezing constateerde hij dat het erg goed gaat met Utrecht en dat de uitgangswaarden sterk zijn. De regio beschikt over een hoogopgeleide bevolking, kent een hoog voorzieningenniveau, heeft een hoge arbeidsparticipatie en een uitstekende centrale ligging. Eindhoven profileert zich als ‘de slimste regio’, maar op grond van de feiten komt dit predicaat daadwerkelijk de regio Utrecht toe. Behoud van dit succes vormt voor de toekomst de grootste uitdaging.  

 

Uitdagingen ziet de heer Draijer bijvoorbeeld op het gebied van de leefomgeving en de bereikbaarheid. Volgens hem is het op deze thema’s tijd voor een steviger ambitie, geformuleerd in samenwerking met alle stakeholders: de overheid, maar vooral het bedrijfsleven. Deze ambitie moet vervolgens vertaald worden in een concreet stappenplan. De heer Draijer zou de regio Utrecht bovendien op het gebied van duurzaamheid een 100%-ambitie toewensen, als bron van nieuwe oplossingen, business en infrastructuur.

 

Na zijn boeiende lezing beantwoordde de heer Draijer in de discussie diverse vragen en gaf hij een nadere onderbouwing van een aantal van zijn constateringen en aanbevelingen.

voorwoord_5

Paushuizelezing

7/19
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...