commissaris van de Koning

  

Verzoeken,

bemiddelingen,
klachten

 
‘Verzoeken tot een voorziening ‘onverwijlde bijstand’.  Het gaat daarbij om burgers die onmiddellijk financiële bijstand nodig hebben en hun noodkreet aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten richten’
 

LEES VERDERInwoners van de provincie Utrecht zich soms tot mij met een verzoek om hulp of bemiddeling. Een aparte categorie wordt gevormd door de verzoeken tot een voorziening ‘onverwijlde’ bijstand uit de Participatiewet. Het gaat daarbij om burgers die onmiddellijk financiële bijstand nodig hebben en een verzoek aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten richten. In 2015 heb ik vier van dit soort verzoeken ontvangen en behandeld.

 

Omdat ik over het algemeen niet over bevoegdheden beschik om concreet te helpen, verwijs ik in veel gevallen door naar een instantie die soms wel iets kan doen. Mensen die een beroep op mij doen kunnen wel altijd op een persoonlijk antwoord rekenen. In 2015 heb ik twaalf verzoeken om hulp of bemiddeling ontvangen en beantwoord.


Overzicht verzoeken

Verzoeken om voorlopige voorziening WWB art. 81

4

Verzoeken om bemiddeling/klachten van burgers

12

Verzoeken om ondersteuning project of toesturen gegevens

7

Verzoeken ‘overig’ openingen, gesprekken etc.

35

voorwoord_5

Jaarverslag 2015 commissaris van de Koning Utrecht - Verzoeken, bemiddelingen, klachten

10/13
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...