commissaris van de Koning

 

 

 

Gemeente-
bezoeken

'Bij elk gemeentebezoek doen we ook locaties of projecten aan. Zien en ervaren waar het in beleid en bestuur werkelijk om gaat, is leerzaam en boeiend’

LEES VERDERIn 2015 heb ik bijna maandelijks een werkbezoek gebracht aan een gemeente in de provincie. Deze werkbezoeken vloeien voort uit de ambtsinstructie van de commissaris van de Koning.

De werkbezoeken worden altijd in nauw overleg met de gemeenten voorbereid. Ik bespreek dan met de burgemeester en aansluitend het college van B&W de ontwikkelingen in de gemeente, de actualiteit en andere zaken die de lokale bestuurders graag onder mijn aandacht brengen. Daarnaast geven inwoners en maatschappelijke organisaties in iedere gemeente een eigen impressie van wat er leeft buiten het gemeentehuis.

 

Terugkerende onderwerpen tijdens de werkbezoeken waren in 2015 onder meer: regionale samenwerking, de aanpak van kantorenleegstand, economische revitalisering en burgerparticipatie maar ook de lokale implementatie van de per 1 januari 2015 naar de gemeenten overgehevelde zorgtaken en - in de laatste maanden van het jaar- de kwestie van de vluchtelingenopvang.

 

Een vast onderdeel van elk gemeentebezoek is ook een bezoek aan één of meerdere, voor de lokale gemeenschap belangrijke locaties en projecten: transformatie van kantoorgebouwen, lokale zorginitiatieven, tot toonaangevende bedrijven en belangrijke erfgoedlocaties. Ik heb het afgelopen jaar vele gesprekken gevoerd met ondernemers, vrijwilligers, initiatiefnemers en bestuurders die zonder uitzondering met grote ambitie en inzet hun bijdrage leveren aan een nog mooiere provincie Utrecht. Zien en ervaren waar het in beleid en bestuur werkelijk om gaat, is leerzaam en boeiend.

 

De werkbezoeken worden afgesloten met een informeel samenzijn, waarbij ook de gemeenteraadsleden en statenleden van harte welkom zijn. Ik vind het belangrijk om daarmee de samenwerking tussen lokale en provinciale politiek te bevorderen.

voorwoord_5

Jaarverslag 2015 commissaris van de Koning Utrecht - Gemeentebezoeken

6/13
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...