commissaris van de Koning

 

 

 

 

 

Koninklijke onderscheidingen
en Predicaten

‘Een enkele keer reikt de commissaris van de Koning een onderscheiding uit. Bijvoorbeeld als het om een burgemeester gaat’

LEES VERDERIn de provincie Utrecht ontvingen in 2015 in totaal 295 mensen een lintje. Daarvan zijn 263 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, 26 tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en 6 tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De meeste lintjes worden uitgereikt tijdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’ ter gelegenheid van Koningsdag.

 

Meestal reikt de burgemeester het lintje uit aan de inwoner van zijn/haar gemeente. Een enkele keer komt het voor dat de commissaris van de Koning de onderscheiding uitreikt, bijvoorbeeld als het gaat om een burgemeester. 

 

De predicaten Koninklijk en ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ worden uitgereikt aan organisaties, die in Nederland op landelijk of regionaal niveau een vooraanstaande plaats innemen. De Koninklijke Erepenning symboliseert het respect en de waardering van de Koning voor de bijzondere verdiensten van de ontvanger.

 

De commissaris van de Koning adviseert over decoratievoorstellen voor inwoners van de provincie en over aanvragen voor Koninklijke predicaten en erepenningen.
Nederland kent twee civiele orden: de Orde van Oranje-Nassau, voor bijzondere verdiensten voor de samenleving en de Orde van de Nederlandse Leeuw, voor bijzondere prestaties, talent of uitzonderlijke verdiensten voor Nederland. 

 

De Orde van Oranje-Nassau telt zes graden. De meeste mensen worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, zoals de vele vrijwilligers die zich onvermoeibaar inzetten in allerlei verenigingen en organisaties. 

 

voorwoord_5

Jaarverslag 2015 commissaris van de Koning Utrecht - O=Koninklijke onderscheidingen en predicaten

9/13
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...