TERUG

commissaris van de Koning

 

75-jarig bestaan


Het Prins Bernhard Cultuurfonds

"In 2016 heeft onze regionale afdeling 279 aanvragen voor een financiële bijdrage in behandeling genomen. Met de bijdragen voor deze projecten was in totaal een bedrag van € 586.173 gemoeid."

 

 

 

 

 

 

LEES VERDERHet Prins Bernhard Cultuurfonds, dat in 2015 het 75-jarig bestaan vierde, bestaat uit het landelijk bureau in Amsterdam en twaalf provinciale afdelingen. Als commissaris van de Koning ben ik voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht.

 

In 2016 heeft onze regionale afdeling 279 aanvragen voor een financiële bijdrage in behandeling genomen. 230 aanvragen zijn toegewezen. Met de bijdragen voor deze projecten was in totaal een bedrag van € 586.173 gemoeid. Van de afgewezen 49 aanvragen zijn er negen op procedurele grond afgewezen en veertig op inhoud. Dat betekent dat ongeveer 82% van de aanvragen is toegekend.

 

Een grote diversiteit aan projecten is hierbij ondersteund. Zo ontving de Stichting Bibliotheek Utrecht een bijdrage voor de herinrichting van het voormalig postkantoor op De Neude en kreeg Museum Huis Doorn subsidie toegekend voor de inrichting van educatieve en publieksruimten in het poortgebouw van Huis Doorn. 

Advies op Maat

Als voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht heb ik dit jaar, samen met gedeputeerde cultuur Mariëtte Pennarts, twintig Advies op Maat-cheques mogen uitreiken. De keuze was lastig: er waren maar liefst 36 inzendingen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst zijn de cheques (de ‘Gouden Vraagtekens’) uitgereikt aan de winnaars: verenigingen en organisaties voor amateur-cultuurbeoefening uit de gehele provincie Utrecht. 

 

Een verandering ten opzichte van vorig jaar is dat we organisaties willen stimuleren om het geadviseerde ook in de praktijk te brengen. Daarom volgt er in 2017 een tweede uitreiking. Eén organisatie zal dan het Gouden Uitroepteken winnen: een geldprijs van € 5.000 voor de vereniging of stichting die het meest innovatieve en succesvolle resultaat heeft bereikt dankzij het adviestraject. Een onafhankelijke jury zal op basis van motivatie en het behaalde resultaat een winnaar aanwijzen. Ik wens de deelnemende organisaties veel succes! 

 

Anjeractie

Sinds 1945 gaan collectanten de straat op om geld in te zamelen voor de landelijke Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De Anjeractie is nog steeds een van de grootste inkomstenbronnen van het Cultuurfonds. In de provincie Utrecht wordt het opgehaalde bedrag volledig besteed aan cultuur en natuurbehoud. In 2016 vond de Anjeractie voor de 71e keer plaats. De collectanten haalden in 2016 een bedrag op van € 89.863, aanzienlijk meer dan de € 81.658 in 2015. Dit succes heeft wellicht ook te maken met het feit dat digitaal collecteren dit jaar ook tot de mogelijkheden behoorde. 

 

Een mooi resultaat natuurlijk, maar het kan nóg veel beter! Dus laten we samen de schouders eronder zetten en nog meer geld ophalen voor kunst en cultuur in de provincie Utrecht! 

 

Daarnaast is er in 2016 een samenwerking gestart met het crowdfunding-platform ‘voordekunst’. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht stimuleert nu ook culturele crowdfunding-initiatieven in de provincie met behulp van dit platform. Doel is om culturele initiatiefnemers aan te sporen in het zoeken – en vinden – van nieuwe financieringsmethoden voor hun projecten, als exponent van cultureel ondernemerschap. Hiervoor is een bedrag van € 15.000 beschikbaar gesteld. Momenteel worden al tien projecten ondersteund. 

 

Onder beheer van het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft de Stichting Leenheren van het Sticht het gelijknamige Leenheren van het Sticht Fonds ingesteld. Dit fonds kent als doelstelling het financieel ondersteunen van cultuurhistorisch erfgoed. Het totale budget van het fonds bedraagt € 30.000 (te besteden over drie jaar) en zal per 2017 door het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht worden besteed.

 

voorwoord_5

Jaarverslag 2015 commissaris van de Koning Utrecht - Prins Bernhard Cultuurfonds

13/13
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...