Taken

De taken van de commissaris van de Koning zijn omschreven in de Provinciewet en de Ambtsinstructie commissaris van de Koning.

commissaris van de Koning

Provincietaken                               

Rijkstaken                                      

Terug naar inhoudsopgave             

Taken van de cvdK

4/22
Loading ...