commissaris van de Koning

  

Verzoeken,

bemiddelingen,
klachten

 
‘Jaarlijks ontvang ik verzoeken om hulp of bemiddeling van burgers die in veel gevallen nergens anders meer terecht kunnen’

 

 

 

LEES VERDERInwoners van de provincie Utrecht wenden zich soms tot de commissaris van de Koning met een verzoek om hulp of bemiddeling. Een aparte categorie vormen de verzoeken om een voorziening ‘onverwijlde’ bijstand uit de Participatiewet. Het gaat daarbij om burgers die onmiddellijk financiële bijstand nodig hebben en zich met dit verzoek tot de voorzitter van Gedeputeerde Staten richten. In 2016 heb ik drie van dit soort verzoeken ontvangen en behandeld.

 

Omdat ik veelal niet over de bevoegdheden beschik om concreet te helpen, verwijs ik in veel gevallen door naar een instantie die de aanvragers tastbaar van dienst kan zijn. Mensen die een beroep op mij doen, kunnen echter altijd op een persoonlijk antwoord rekenen. In 2016 heb ik zeventien verzoeken om hulp of bemiddeling ontvangen en beantwoord.


Overzicht verzoeken

Verzoeken om voorlopige voorziening WWB art. 81

3

Verzoeken om bemiddeling/klachten van burgers

17

Verzoeken om ondersteuning project of toesturen gegevens

10

voorwoord_5

Jaarverslag 2015 commissaris van de Koning Utrecht - Verzoeken, bemiddelingen, klachten

10/13
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...