commissaris van de Koning

 

 

 

 

 

Koninklijke onderscheidingen
en Predicaten

‘ Als commissaris van de Koning adviseer ik over decoratievoorstellen voor inwoners van de provincie en over door organisaties ingediende verzoeken voor het verkrijgen van een predicaat’

LEES VERDERIn de provincie Utrecht ontvingen in 2016 in totaal 273 mensen een lintje, zeven procent minder dan in 2015. Dit had vooral te maken met een kleiner aantal voorstellen voor de Algemene Gelegenheid (Lintjesregen). 

 

218 personen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, 47 personen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, zeven personen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau en één persoon tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 70 procent van de Koninklijke onderscheidingen werd in 2016 uitgereikt aan een man, 30 procent aan een vrouw. Dit percentage ligt al enkele jaren op een vrijwel gelijk niveau.

 

Doorgaans is het de burgemeester die de onderscheiding uitreikt aan de inwoner van zijn/haar gemeente. Een enkele keer is deze eer aan de commissaris van de Koning, bijvoorbeeld als het gaat om een burgemeester.

 

De commissaris van de Koning adviseert over decoratievoorstellen voor inwoners van de provincie. Nederland kent twee civiele orden: de Orde van Oranje-Nassau, voor bijzondere verdiensten voor de samenleving en de Orde van de Nederlandse Leeuw, voor bijzondere prestaties, bijzonder talent of uitzonderlijke verdiensten voor Nederland.

 

De Orde van Oranje-Nassau telt zes graden. De meeste mensen worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, zoals de vele vrijwilligers die zich onvermoeibaar inzetten binnen allerlei verenigingen en organisaties.

 

De predicaten ‘Koninklijk’ en ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ worden uitgereikt aan organisaties die in Nederland op landelijk of regionaal niveau een vooraanstaande plaats innemen. De Koninklijke Erepenning symboliseert het respect en de waardering van de Koning voor de bijzondere verdiensten van de ontvanger.

 

Ook bij de aanvraag van nieuwe predicaten – bij het na 25 jaar bestendigen van deze predicaten – en bij aanvragen voor een Koninklijke erepenning heb ik als commissaris van de Koning een adviserende rol.

 

In 2016 ontving de Nederlandse Vereniging voor Energie, Milieu en Water een nieuw predicaat ‘Koninklijk’. Van drie andere organisaties werd het predicaat in 2016 opnieuw voor 25 jaar bestendigd. Daarnaast staan er nog drie bestendigingsaanvragen open. Ook werd er in 2016 een nieuw predicaat ‘Hofleverancier’ toegekend: expeditiebedrijf P. Baas BV mocht het in het najaar van 2016 in ontvangst nemen. Bij dit predicaat was er in 2016 sprake van bestendigingsverzoeken. Van één organisatie is het predicaat ‘Hofleverancier’ inmiddels bestendigd, in vier gevallen is de aanvraag nog in behandeling.

voorwoord_5

Jaarverslag 2015 commissaris van de Koning Utrecht - O=Koninklijke onderscheidingen en predicaten

9/13
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...