commissaris van de Koning

 

 

InhoudsopgaveVoorwoord

commissaris van de Koning W.I.I. van BeekTaken commissaris van de Koning 

Voorzitter Provinciale Staten en voorzitter Gedeputeerde staten,
portefeuille, rijkstakenBurgemeestersaangelegenheden 

Benoemingen, waarnemingen, klankbord, beleidGemeentebezoeken 

Werkbezoeken cvdK aan gemeenten in 2016Openbare Orde en Veiligheid 

Een overzicht van vraagstukken en maatregelenKoninklijk Huis 

Overzicht koninklijke bezoeken 2016Koninklijke onderscheidingen en Predicaten

Overzicht onderscheidingen Orde van Oranje-Nassau en Orde van de Nederlandse LeeuwVerzoeken, bemiddelingen, klachten 

Een overzicht van diverse verzoekenFelicitaties en Jubilea 

Een overzicht van huwelijksjubilea en bijzondere verjaardagenAgenda van de cvdK 

Een greep uit mijn agendaNevenfuncties cvdK 

Uit hoofde van het ambt en op persoonlijke titel


voorwoord_5

Inhoudsopgave

2/13
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...