commissaris van de Koning

 

 

 

Gemeente-
bezoeken

'Jaarlijks leg ik een aantal bezoeken aan gemeenten af om de samenwerking tussen lokale en provinciale politiek nog verder te bevorderen‘ 

LEES VERDERIn 2016 heb ik zesmaal een gemeentebezoek gebracht aan een gemeente in de provincie. Deze gemeentebezoeken vloeien voort uit de ambtsinstructie van de commissaris van de Koning. Daarnaast heb ik gedurende het gehele jaar op vele andere momenten activiteiten in vrijwel alle Utrechtse gemeenten bijgewoond. 

 

 

Elk gemeentebezoek wordt in nauw overleg met de gemeente voorbereid. Bij een dergelijk bezoek bespreek ik met de burgemeester en –aansluitend- het college van B&W de ontwikkelingen binnen de gemeente, de actualiteit en andere zaken die de lokale bestuurders graag onder mijn aandacht brengen. Daarnaast geven inwoners en maatschappelijke organisaties een eigen impressie van wat er leeft buiten het gemeentehuis.

 

Terugkerende onderwerpen waren in 2016 onder meer: regionale samenwerking, de aanpak van kantorenleegstand, aanpak ondermijnende georganiseerde criminaliteit, economische revitalisering en burgerparticipatie en in sommige gemeenten de kwestie van de vluchtelingenopvang.

 

Standaardonderdeel van elk gemeentebezoek is een bezoek aan één of meerdere voor de lokale gemeenschap belangrijke locaties en projecten. Deze kunnen variëren van transformatie van kantoorgebouwen en lokale zorginitiatieven tot toonaangevende bedrijven en belangrijke erfgoedlocaties. Ik heb het afgelopen jaar talloze gesprekken gevoerd met ondernemers, vrijwilligers, initiatiefnemers en bestuurders die zich inzetten om onze provincie in economisch, cultureel en bestuurlijk opzicht nog mooier te maken.

 

De gemeentenbezoeken worden afgesloten met een informeel samenzijn, waarbij ook de gemeenteraadsleden en statenleden van harte welkom zijn. Ik vind het belangrijk om daarmee de samenwerking tussen lokale en provinciale politiek te bevorderen.

 

Op 6 oktober 2016 heb ik eveneens een bedrijfsbezoek gebracht aan de Europese vestiging van het Amerikaanse bedrijf Applied Medical in Amersfoort. Dit bedrijf maakt instrumenten voor kijkoperaties en andere medische producten en het Nederlandse verkoopkantoor zorgt voor 30% van de omzet. De belangrijke Europese afzetmarkt is een van de redenen om in mei volgend jaar ook een productiefaciliteit in Amersfoort te openen. De uitnodiging werd gemotiveerd door de wens van Applied Medical om de banden met de regionale overheden aan te halen.

voorwoord_5

Jaarverslag 2015 commissaris van de Koning Utrecht - Gemeentebezoeken

6/13
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...