commissaris van de Koning

   Nevenfuncties

        cvdK Utrecht 2016

             'Uit hoofde van het ambt en op persoonlijke titel'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEES VERDER 

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Beheersstichting Huis Doorn
 • Voorzitter Raad van Toezicht Utrechts Landschap
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting De Utrechtse Molens
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Kasteel Loenersloot
 • Lid Raad van Advies Slot Zuylen
 • (Vice-)Voorzitter EFRO-programma Kansen voor West I
 • Adviseur van het bestuur van het Interprovinciaal Overleg (IPO) 

 

Nevenfuncties op persoonlijke titel        

 • Voorzitter Raad van Toezicht 'De Stilte' Dansschool te Breda (onbezoldigd)
 • Lid Stichtingsbestuur Universiteit Tilburg (bezoldigd)
 • Lid Raad van Commissarissen van de Brabanthallen Den Bosch (bezoldigd)
 • Lid commissie integriteit VVD (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Defensiemusea (onbezoldigd) 

 

Comités van Aanbeveling (naamsverbintenis)

 • Het Curatorium van Stichting Kamp Vught (persoonlijke titel, permanent)
 • Het St. Antonius Onderzoeksfonds (permanent)
 • AEGEE-Utrecht (permanent)
 • SIB-Utrecht (permanent)
 • De Stichting Schuilplaatsverleners
 • Het Nationaal Waterliniemuseum
 • Bevrijdingsfestival Utrecht (permanent)
 • RAG-week 2016
 • Stichting Utrechtse Kastelen
 • Stichting Vrienden Museum Speelklok
 • Internationaal Liedfestival Zeist 
 • Stichting Museumhavenfonds Spakenburg
 • Stichting Veteranen Lopikerwaard
 • Utrechtsche Studentenalmanak
 • Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk
 • Stichting Hollandse Haringpartij 
 • Stichting Zeister Muziekdagen

Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht

voorwoord_5

Jaarverslag 2015 commissaris van de Koning Utrecht - Nevenfuncties cvdK

13/13
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...